HR Boutique - by Aida Chivu

Top navbar

Evaluarea obligatorie a performanţei angajaţilor

  • Prima pagina
  • Evaluarea obligatorie a performanţei angajaţilor
Evaluarea obligatorie a performanţei angajaţilor

De ce să ne evaluăm angajaţii?

Dincolo de obligativitatea acesteia din punct de vedere legal, evaluarea ne oferă:


1. Realizarea unei diagnoze corecte, cu ajutorul unui program care să se potrivească organizaţiei şi care să fie realizat în baza unor obiective clare atât cantitative cât şi calitative.

2. Determină identificarea celor mai potrivite soluţii care pot fi aplicabile încă de “a doua zi” în interiorul organizaţiei.

3. Vine cu propuneri de programe de dezvoltare a angajaţilor, care să permită evoluţia în carieră a celor care dau dovadă de seriozitate la locul de muncă.

4. Ne dă direcţia în implementarea noilor strategii, obiective şi urmărirea îndeaproape a modului în care se face, pentru a putea interveni pe parcurs.

5. Ne ajută în motivarea angajaţilor prin sisteme transparente, uşor de asimilat şi de aplicat. Scopul este ca şi aceştia să vadă beneficiile efortului depus.

6. Oferă suport celor care vor să “crească” şi să devină manageri. Urmează stabilirea pentru aceştia a unor paşi necesari, dar şi a unor posibilităţi reale de avansare.


Evaluarea presupune 2 etape:

-> Tip 360° - cu ajutorul unor chestionare care au la bază criterii cantitative şi calitative, angajaţii sunt evaluaţi de către: manageri, colegi, subordonaţi şi alte persoane desemnate.

-> Interviu "one to one" - ce are la bază obiective stabilite în prealabil. Acesta se realizează între evaluator şi evaluat.


Raportul de evaluare

La finalul procesului de evaluare, organizaţia primeşte un raport împreună cu propuneri şi soluţii la situaţiile identificate.

Evaluarea ne oferă o privire de ansamblu pertinentă asupra gradului de implicare şi încărcare a angajaților şi poate oferi o direcţie clară pentru companie.